Events Hockey: Girls-U13B V Middlesex Tournament 20.06.2019