Events Hockey: Girls-U13A V Gordon’s School 20.09.2022